Vandrende
P
Præsentation
Om vandring og vandrende-p

Jeg arbejder med vandringer og opdagelser af steder. Jeg vandrer med alle, der har lyst til at vandre med: vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn, gymnasieelever, lærere, pædagoger, personaleforeninger og alle mulige andre. Jeg vandrer forår, sommer, efterår, vinter, morgen, middag, aften.

Jeg vandrer mellem steder. Jeg kredser om stedernes rum, arkitektur, historie, anekdoter og mennesker.

Jeg lader ofte sansning være indgangen til et sted. At stå i en betonkælder i en forstad for eksempel og lukke øjnene et øjeblik og lytte til stedet, og hvad fortæller lydene om stedet, og hvad fortæller duftene? Eller at stå på en gårdsplads, hvor græs gror henover piksten, at mærke sten med græspels under fødderne, at opdage flere nuancer af grøn.

Jeg har lavet mange vandringer i Aarhus, Silkeborg, Kjellerup, Brabrand, Them, Gjern, Hjortshøj og Alderslyst. Jeg har lavet få i Berlin og Hadsten. Jeg tror, jeg kan vandre alle steder, i alle områder, der vil altid være steder at opdage og genopdage.

Jeg vandrer på gader, stier, legepladser, kirkegårde, skoler, i landsbyer, højhuse, parcelhuskvarterer, storbyer, kolonihaver, kældre, parker og indkøbscentre.

Jeg arbejder jævnligt sammen med musikere, arkitekter, kunstnere, forfattere, historikere og lokalhistoriske arkiver.

Jeg er først og fremmest byvandrer, jeg er formidler, jeg er nysgerrig, jeg er cand.mag. i æstetik og kultur.